ArtHA - vernisáž podchod

Druhá vernisáž projektu podchod venovaná popradskej skateboardovej komunite. artha.sk